Teknikbyggnader järnväg

Här finns information för dig som vistas, eller utför något arbete, i Trafikverkets Teknikbyggnader. Du finner information om ordnings- och skyddsregler, hur du ansöker om tillträde, säkerhet, arbetsmiljö, utbildning samt allmän information och dokument.

Trafikverket har cirka 25 000 teknikbyggnader längs med järnvägen. Teknikbyggnader är ett samlingsbegrepp för teknikhus, kiosk, kur och skåp, där även byggnader för icke linjebunden kraft (omformarstationer, nätstationer med mera), samt IKTs (Informations- och kommunikationsteknik) datahallar och liknande, omfattas av detta begrepp.

En Teknikbyggnad är ett utrymme som innehåller något av teknikslagen el-, signal-, samt teleteknik avsedd för järnvägsdrift. Utrustningen styr och övervakar järnvägsanläggningen funktion. Fungerar inte utrustningen kan det bli trafikpåverkan.

Teknikbyggnader längs järnväg – kurser och information

Längst ned på denna sida hittar du länkar till utbildningsmaterial och mer information gällande Trafikverkets teknikbyggnader längs järnväg. Du finner även länkar till de obligatoriska kurserna du måste genomföra för att få vistas i Trafikverkets teknikbyggnader. Utöver den obligatoriska utbildningen kan du behöva genomföra kurser som är objektspecifika för just det utrymmet du ska vistas i. Du kan läsa mer om detta i dokumentet Tillträdeskrav VO Underhåll järnväg, som du hittar nedan under länkar.