Inbjudan till möte om tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor påverkan i Tågplan 2023

Välkommen till möte med Trafikverket den 29 oktober. Syftet med mötet är att Trafikverket ska presentera ett urval av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan i Tågplan 2023.

Anmälan till mötet 29 oktober är stängd. Länk till mötet har skickas till de som har anmält sig till mötet.

Den 26 oktober publicerar Trafikverket kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan i Tågplan 2023. Senast den 15 november behöver Trafikverket skriftligen få in eventuella synpunkter på det publicerade. Se mer, från den 26 oktober, under fliken Trafikpåverkande åtgärder.

Tid för möte: 29 oktober klockan 09:00-14:00

Plats: Skype