Inbjudan till informationsmöte om revision Tågplan 2023

Välkommen till informationsmöte om revison Tågplan 2023. Här anmäler du dig till någon av våra tre planerade informationstillfällen.

Anmälan till mötet är stängd. Länk till mötet har skickas till de som har anmält sig till mötet.

Inför Tågplan 2023 kommer Trafikverket göra justeringar i revisionsprocessen mot bakgrund av krav utifrån SERA-direktivet samt införandet av MPK (vilket är kravställt i enlighet med SERA-direktivet). Vi planerar att ha tre likadana informationstillfällen i mindre grupper, där du får en kallelse till ett av dessa möten. På informationsmötet kommer vi delge en beskrivning om hur processen kommer fungera.

Sista anmälningsdag för din medverkan är tisdag 10 maj. Därefter 11 maj kommer vi att skicka ut en möteskallelse till dig som har anmält dig till informationsmötet.