Nylagd gel, foto Pär Sandén

Åtgärder mot spårhalka

Under september – november drabbas tågtrafiken av störningar som orsakas av spårhalka. För att minska störningarna är det viktigt att vi arbetar tillsammans och att vi alla gör vad vi kan med hänsyn till våra olika roller och möjligheter.

Vi på Trafikverket arbetar med beredskap och bekämpning av spårhalka. Men vi vill också att alla som kör på spåren förbereder sig. En del förberedelser tar längre tid och därför uppmanar vi alla att börja arbetet inför spårhalkeperioden i god tid.

Så här förebyggs spårhalka

I förebyggande syfte röjer vi vegetationen i backar, vid signaler och vid plattformar, för att undvika lövfällning.

Vi bekämpar spårhalka främst med ett friktionsmedel, bestående av vattengel med sand och stålkulor. Medlet läggs ut på rälsen på ställen där problem med spårhalka vanligtvis förekommer, antingen från fordon eller manuellt. Behandling görs främst kvälls- och nattetid, ett par gånger i veckan upp till flera gånger dagligen beroende på banans trafikmängd och tid på säsongen. På vissa sträckor bekämpas spårhalkan med ång- och högtryckstvätt.

Tunga tåg

Flera järnvägsföretag arbetar systematiskt med att förebygga lövhalka genom viktreducering. Trafikverket kan även fatta beslut att begränsa vagnvikter för att upprätthålla kvalitet och funktion i järnvägssystemet om det krävs, enligt JNB (Järnvägsnätsbeskrivningen punkt 3.4 Trafikrestriktioner).