Rapportera solkurvor i järnvägsspår

En solkurva är en lokal utknäckning eller sidoförskjutning av ett järnvägsspår. Solkurvor är en allvarlig störning eftersom risken för urspårning ökar drastiskt. Här finns information och dokument om hur du gör för att rapportera solkurvor.

Rutin för att rapportera solkurvor

Rutinen "Solkurvor –  rapportering" (TDOK 2014:0667) beskriver hela processen för att rapportera solkurvor. Länk till rutinen hittar du under rubriken "Rutin".

Instruktion till underhållsentreprenören

Det finns en handledning som hjälp för dig som är underhållsentreprenör vid rapportering av misstänkt solkurva i Ofelia. Fliken ”Solkurvor” aktiveras i Ofelia när solkurva anges som ”Säkerhetsfel +” eller ”Verkligt fel” och blir då obligatorisk att fylla i. Samtliga fall där minsta misstanke om solkurva föreligger ska rapporteras. Du hittar handledningen under rubriken "Dokumentation".

Instruktion till driftteknikern

Det finns även en instruktion för dig som är drifttekniker och som ska rapportera misstänkta solkurvor i Basun. Instruktionen hittar du under rubriken "Dokumentation".