Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på solkurva i järnvägsspår.

Rapportera solkurvor i järnvägsspår

En solkurva är en lokal utknäckning eller sidoförskjutning av ett järnvägsspår. Solkurvor är en allvarlig störning eftersom risken för urspårning ökar drastiskt. Här finns information och dokument om hur du gör för att rapportera solkurvor.

Rutin för att rapportera solkurvor

Rutinen "Solkurvor –  rapportering" (TDOK 2014:0667) beskriver hela processen för att rapportera solkurvor. Länk till rutinen hittar du under rubriken "Rutin och mallar".

Solkurverapport

Solkurverapporten (TMALL 0333) hittar du under rubriken "Rutin och mallar". Det är viktigt att solkurverapporten har makro aktiverat när den ska fyllas i.

Makro aktiveras på olika sätt beroende på vilken version av Excel solkurverapporten öppnas i. I den äldre versionen av Excel (Excel XP) kommer frågan upp automatiskt när dokumentet öppnas, i den nyare versionen (Excel 2007) måste makrot aktiveras efter att dokumentet öppnats, se bild nedan.

Excelfil, bilden instruerar att en säkerhetsvarning i dokumentet finns och att användaren ska klicka på knappen
 

Det är denna solkurverapport som du ska använda. Äldre varianter eller egenhändigt skapade rapporter godtas inte. Solkurverapporten är uppbyggd för digital hantering och ifylld solkurverapport ska bifogas aktuell felrapport i Ofelia.

Bifoga solkurverapporten i Ofelia

Om du problem med att bifoga solkurverapporter i Ofelia som du sparat på skrivbordet, så finns en instruktion på sidan "Ofelia". Klicka på Ofelia under rubriken "Verktyg för att rapportera".

Lathund för solkurverapport – i fickformat

Det finns en inplastad lathund i fickformat som du som är felavhjälpare alltid ska bära med dig. Lathunden är en kopia av Solkurverapportens "utedel" och ska användas om du inte har tillgång till en papperskopia av solkurverapporten. Du kan då skriva med blyerts direkt på lathunden.

För att beställa ett eller fler exemplar av lathunden, använd länken "Beställ lathund" under rubriken "Trycksaker".

Instruktion till underhållsentreprenören

Det finns en instruktion som hjälp för dig som är underhållsentreprenör att fylla i solkurverapporten och att rapportera i Ofelia vid misstanke om solkurva. Du hittar instruktionen under rubriken "Dokumentation".

Instruktion till driftteknikern

Det finns även en instruktion för dig som är drifttekniker och som ska rapportera misstänkta solkurvor i Basun. Instruktionen hittar du under rubriken "Dokumentation".