Rälsbrott

Rälsbrott är ett allvarligt fel som ökar risken för urspårning. En urspårning får vanligen stora konsekvenser – för Trafikverket, tågföretagen, resenärerna och transportköparna.

Rälfel definieras i vårt regelverk som

  • brustna räler: räler som antingen gått av i två eller flera delar eller från vilka brottstycken lossnat så att det i farbanan uppstått en lucka som är längre än 50 mm och djupare än 10 mm
  • räler med sprickor: räler som har en eller flera synliga eller osynliga sprickor, oavsett lokalisering, riktning eller form i rälen, som kan växa till brott
  • skadade räler: räler som varken har brott eller sprickor utan andra fel, i regel på farbanan.

Källa: TDOK 2014:0598 Katalog över rälsfel (tidigare BVH 524.100)

Orsaker till rälsbrott

Rälsbrott orsakas av trafiken, inre spänningar i materialet samt tillverkningsfel. Även kyla kan bidra till rälsbrott, eftersom kylan ökar de inre spänningarna i rälen i ett skarvfritt spår.

Periodisk ultraljudskontroll

Trafikverkets spår ultraljudkontrolleras som en del i att säkerställa säkerheten. Läs mer om kontrollerna

Rapportera rälsbrott

Rapportera alltid rälsbrotten i Ofelia när de upptäcks. Kravdokumentet TDOK 2014:0085 ”Banöverbyggnad – Rälsbrott – Rapportering” beskriver vad som ska rapporteras medan rådsdokument TDOK 2019:0353 ”Banöverbyggnad – Rälfel – Rapportering” beskriver hur rapporteringen av rälsbrott går till i Ofelia i fliken Rälfel. Kom också ihåg att ta bilder av rälsbrottet och bifoga Ofeliarapporten.

Rapporteringen är viktig

Rapporteringen utgör underlag för analys av orsakerna till rälsbrott. Med bättre kunskap om orsakerna kan vi minska antalet rälsbrott, vilket ger färre störningar och ökad säkerhet i våra spår.