Säker hantering av skrot mot kopparstölder

I det förebyggande arbetet mot kopparstölder samarbetar bland annat Trafikverket, polisen och skrothandlare för att minska risken för hantering av stulet materialet. Numera finns en skrotningsblankett som ska användas när anläggningar ska demonteras.

Blanketten ska den kontrakterade entreprenören och Trafikverket skriva under när anläggningar ska demonteras. Detta gäller anläggningsmaterial som tillhört Trafikverket.

Blanketten visar att entreprenadföretaget äger skrotet de demonterat och att det är godkänt att sälja till skrothandlare. Initiativet kommer från seriösa skrothandlare och blanketten är bearbetad i ett nätverk. Syftet är att minska och hantera riskerna med stulet material.

Blankett för avyttring av entreprenadskrot (pdf, 350 kB, öppnas i nytt fönster)