Solkurvor

Solkurvor är en allvarlig störning eftersom de drastiskt ökar risken för urspårning. En urspårning får stora trafikala och affärsmässiga konsekvenser, både för oss och för våra kunder.

En solkurva är en lokal utknäckning eller sidoförskjutning av ett spår på grund av solvärmen. Den uppkommer när spåret inte kan stå emot krafterna som verkar i spårets längdriktning. För att en lokal utknäckning ska klassas som en solkurva ska spåret ha förskjutits åt sidan minst 25 millimeter på en sträcka av 10 meter, på grund av solvärmen, samtidigt som det råder höga tryckkrafter i spåret.

Orsaker till solkurvor

En solkurva kan bero på alltför stora spårkrafter, nedsatt spårstabilitet eller båda delarna. En typisk orsak till nedsatt spårstabilitet är ballastbrist. Enbart solvärmen är sällan den primära orsaken, trots att den har gett utknäckningen dess namn. Den är däremot oftast den utlösande faktorn.

I nedanstående film från 2019 förklarar vi hur solkurvor kan uppstå.