Framtidens trafikledning för flyg

Fjärrstyrda flygledartorn, automatiserade funktioner och tekniker som stödjer igenkänning av tal eller ögonrörelser är några områden där forskning pågår inom trafikledning för flyg.

Flygledarnas tekniska utrustning skiljer sig åt mellan de olika flygplatserna i landet. Även på små flygplatser finns radarskärmar som visar flygplanens positioner. De kompletteras med radiosändare och telefon, där flygledaren ger tillstånd till piloter och markpersonal som rör sig på fältet. På större flygplatser finns komplexa datasystem som är uppkopplade mot andra flygledningscentraler inom landet och i Europa, och där meddelanden och information distribueras mer eller mindre automatiskt.

Forskning pågår om olika typer av stödsystem som blir allt mer automatiserade. Istället för att flygledarna manuellt kommunicerar väderläge eller vilken bana som ska användas till piloterna, kan en automatisk distribution ske. Tekniker som stödjer igenkänning av tal eller ögonrörelser är på gång att testas. Syftet är att öka effektivitet, precision och säkerhet. Den mänskliga prestationen är central för flygtrafikledning.

Forskningsprojektet Framtidens trafikledning för flyg påbörjades 2012 och pågår i fas 2 fram till 2019. En tredje fas efter 2019 förbereds.