Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bättre forskning och innovation när både kvinnor och män har makt att påverka

Transportpolitikens funktionsmål innebär att transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Jämställdhet är också en av bedömningsgrunderna för att bevilja FoI-bidrag.

Jämställdhet innebär att alla oavsett kön har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Därtill visar statistik att innovationsprojekt där män och kvinnor har samma makt att påverka blir mer framgångsrika.

Jämställdhet en bedömningsgrund för FoI-bidrag

I Trafikverkets FoI-plan framgår att jämställdhet är en av bedömningsgrunderna för att bevilja bidrag. Genom att prioritera FoI-projekt där kvinnors och mäns villkor, behov och erfarenheter tillvaratas säkerställs även projektets relevans och kvalitet.

Trafikverkets FoI-verksamhet växlar nu upp jämställdhetsarbetet. Sjöfarts- och luftfartsportföljerna är först ut med att mäta och årligen redovisa resultat.

Vi börjar mäta

För att veta hur nuläget är i portföljerna kommer vi mäta hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut på ett antal mätpunkter. Vi kommer bland annat att mäta hur fördelningen ser ut bland granskare, bedömare, projektledare och doktorander. När vi har konstaterat nuläge kan vi sätta mål och skapa aktiviteter för att nå målen.

En gång per år, den 8 mars, kommer vi att redovisa mätningarna och på så sätt kan vi se förflyttningen till en ökad jämställdhet.

Vi öppnar en erfarenhetsbank

Vi kommer också öppna en bank för att samla erfarenheter och goda exempel på aktiviteter som har genomförts för att öka jämställdheten. Vi kommer frikostigt dela med oss av erfarenheterna – så ta ut innan du sätter in på banken!

Vi vill gärna att du bidrar!

Har du goda exempel på hur forsknings- och innovationsprojekt tagit tillvara både mäns och kvinnors kunskaper? Är du intresserad av att följa jämställdhetsarbetet i våra portföljer? Då ska du redan nu reservera den 8 mars klockan 14.30-15.00 i din kalender för då blir det Sjöfart- och luftfartsforskning till kaffet (digitalt). Då presenterar vi båda portföljernas jämställdhetsmätning och delar med oss av erfarenheter om aktiviteter man kan göra för att öka jämställdheten. 

Håll utkik i evenemangskalendern här på branschwebben och boka in din digitala medverkan!