Länsplaner

Länsplanerna omfattar investeringar i det regionala vägnätet, samt medfinansiering till kommuner.

Bilden här visar en cirkel som pekar på varje fas i planeringen.
Planeringsprocessen genomförs i flera faser. Du kan läsa mer om varje fas genom att gå till sidmenyn till höger. 

Länsplanerna omfattar investeringar i det regionala vägnätet, samt medfinansiering. Det är regionerna som upprättar länsplaner för regional transportinfrastruktur, där bland annat Trafikverket bistår med underlag. Länsplaneupprättarna beslutar om länsplanerna och Trafikverket genomför planerna.