Inriktningsunderlag 2022–2033/2037

Den 30 oktober redovisade Trafikverket inriktningsunderlag för planperioden 2022–2033/37.

Samtidigt som Trafikverket redovisade inriktningsunderlaget till regeringen, gick underlaget på extern remiss. Remissperioden varade fram till 28 januari 2021 och remissvaren lämnades till regeringen.