Projekt inom analys av transportekonomi, trafik, kapacitet, transportprognoser – med statistik

Här hittar du förteckning av pågående och avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt kopplade till den trafikslagsövergripande planen för utveckling av metoder, modeller och verktyg.

Forskningsresultat kan användas för analys av transportekonomi, kapacitet, trafik- och transportprognoser, inklusive statistik. Listan över pågående och avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt uppdateras tertialvis.

Pågående och avslutade Forsknings- och utvecklingsprojekt, status 1 mars 2022 (excel, 89 kB)
Resultat i form av publikationer söks via: DIVA (extern länk).