Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny EVA-version 3 april 2023

Den 3 april driftsattes en ny version av EVA. Den största nyheten är att det gjorts en justering av trafiksäkerhetsvärderingar samt justering vid beräkning av bränsleförbrukning och emissioner.

Vid uppdatering av Trafikverkets kalkylverktyg EVA till ny version 2023:1 har följande justeringar gjorts jämfört med den tidigare versionen 2022:1:

  • Justering av felaktiga trafiksäkerhetsvärderingar
  • Justerad indatahantering vid beräkning av bränsleförbrukning och emissioner
  • Uppdaterade trafikuppräkningstal
  • Mindre rättning av hjälptexter

Version 2023:1 gäller från 2023-04-03.

Något nytt IPA-nät har inte implementerats, samma vägnät används i version 2023:1 som i version 2022:1.