10 vanliga frågor om trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser

Trafikverket har nu publicerat en ny basprognos och uppdaterade förutsättningar för samhällsekonomiska nyttokostnadsanalyser. Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet, berättar om underlagen och besvarar de vanligaste frågorna i flertalet filmer.

I videoklippen ovan förklarar Trafikverkets måldirektör för tillgänglighet, Jonas Eliasson, de olika underlagen mer ingående och svarar på de vanligaste frågorna.