Vy över flerfilig trafikerad väg.

Trafikarbete

Vägtrafikarbete är ett mått på mängden trafik på vägnätet och uttrycks i antal fordonskilometer

Användningsområden

Vid analys av olyckor är trafikarbetet många gånger det bästa måttet på riskexponering. Vid arbete med miljö och miljöpåverkan är det också bra att känna till vägtrafikarbetet.

Redovisning

Presentationerna av trafikarbete på denna sida är baserade på data från Trafikverkets system för mätningar av ÅDT. I presentationerna redovisas en skattning av trafikarbetet på det statliga vägnätet dels sammantaget för samtliga fordonsslag, dels för tunga fordon. Redovisningen av trafikarbete är uppdelad per Trafikverksregion, län och kommun.

Här hittar du uppgifter om trafikarbetet på det statliga vägnätet under åren 2010 – 2021:

Trafikarbetet på det statliga vägnätet 2010-2021 (excelfil, 500 kB)

Trafikarbetet på det statliga vägnätet 2010-2021 (pdf, 3,9 MB)

Äldre rapporter om Trafikarbete (Trafikverkets publikationsdatabas)

Användare som vill ha annan information om Trafikarbetet på det statliga vägnätet kan vända sig till e-postadressen vagtrafikdata@trafikverket.se för att få hjälp med uttag.