Fordonsflöden och hastigheter

På trafikflödeskartan och klickbara kartan finns information om fordonsflödet på statliga vägnätet. Där presenteras bland annat årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för fordon, mc-flöden, cykel-flöden och hastighetsinformation. Här finns också mc-flöden som pdf.

Innehåll och tillgänglighet kan förändras i kartorna och tillgängligheten kan variera över tid. Har du frågor om hur kartorna fungerar och vill kontakta oss så hittar du kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Om kartan inte verkar ladda som den ska, prova att trycka Ctrl + F5. Det kan behövas efter en driftsättning.

Trafikflödeskartan (fliken TFK) – ta del av information direkt

I trafikflödeskartan kan du ta del av informationen direkt genom att zooma in valt område i kartan. I kartbilden beskrivs trafikens storlek med hjälp av olika beteckningar, fyra beteckningsklasser, för årsmedeldygnstrafik (ÅDT) som understiger 1000 fordon och med olika bandbredder där årsmedeldygnstrafiken överstiger 1000 fordon. Bandens bredd är proportionella mot årsmedeldygnstrafiken. Banden ritas ut för respektive avsnitts hela väglängd. Mätpunkten på avsnittet markeras med ett mörkare streck.

För varje avsnitt finns en siffergrupp. Det första värdet är den skattade årsmedeldygnstrafiken. Talet inom parentes anger mätår. Det avslutande värdet är ett mått på osäkerheten.

Klickbara kartan (fliken TIKK) – trafikflöden och medelhastighet i tabeller

I den klickbara kartan presenteras trafikflöden och medelhastigheter i tabeller. Kartan visar med hjälp av färgade prickar, ringar, fyrkanter och symboler olika typer av mätningar. Om du klickar på symbolerna kan du se till exempel vägens trafikflöde och hastighet.