Hastighetsindex för statliga vägar

Hastighetens förändring mellan år redovisas som ett hastighetsindex i en interaktiv webbtillämpning. Hastighetsindex publiceras en gång i månaden. Det finns också rapporter som beskriver förändringen av hastigheten för mc.

Hastighetsindex är baserat på resultaten från 83 mätpunkter där mätningar görs året runt.  Via länken "Interaktivt hastighetsindex" kan du följa förändringen av hastighetsindex från 1996 och framåt. 

Hastighetsindex som du kan välja

  • för medelhastighet
  • för andel fordon inom tillåten hastighetsgräns
  • för andel fordon inom tillåten hastighetsgräns + 5 km/tim
  • för andel fordon med mer än 30 km/tim över tillåten hastighetsgräns


Måttet redovisas som månadsjämförelser

  • för riket eller för vald eller valda regioner
  • för vald eller valda redovisningsmånader
  • med eller utan osäkerhetstal
  • från och med valt basår