Godkända utbildare för utbildningar i trafiksäkerhet på järnväg

Här kan du läsa om Trafikverkets utbildningskrav på de personer som utbildar i tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner på järnväg.

För att alla som arbetar i Trafikverkets järnvägsanläggning ska få en god och likvärdig utbildning, har vi utbildningskrav på de personer som utbildar i tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner på järnväg.

Vi ställer också krav på att de kompetenskravsspecifikationer inklusive normtid för respektive utbildning följs för att erhållen utbildning ska vara giltig för arbete på vår anläggning.

Kompetenskraven för både tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner samt utbildare finns beskrivna i TDOK 2014:0230.

Krav för att få behörighet:

För att vara behörig ska en utbildare:

  • ha genomgått godkänd pedagogiskt utbildning,
  • regelbundet utöva den funktion som hen ska utbilda i,
  • ha klarat provet eller proven (vid fortbildning för utbildare) med godkänt resultat för respektive funktion och inom respektive trafikeringssystem.

För att få behålla sin kompetens

För att behålla sin behörighet måste utbildaren gå en repetitionsutbildning varje år, vanligtvis under hösten.

  • Utbilda i enlighet med Trafikverkets krav i TDOK 2014:0230 samt respektive kompetenskravsspecifikation (KKS).

Den godkända utbildaren får även ett tillstånd att vistas inom Trafikverkets spårområde i samband med utbildning. Det innebär att utbildare och elever vid genomförande av praktiska avsnitt i utbildningen och tillämpningsövningar får genomföra dem inom Trafikverkets spårområde.

Behörigheten gäller ett år under förutsättning att hen behåller sin behörighet enligt TDOK 2014:0230.

Behöriga utbildare

Under Behöriga utbildare nedan finns alla utbildningsföretag, med uppräknade utbildare, som är godkända av Trafikverket att bedriva grund- och repetitionsutbildningar i trafiksäkerhet på järnväg under år 2024.

Det är ditt ansvar att kontrollera att den som utbildar dig är behörig, och utbildar efter Trafikverkets kravdokument. Annars får du inte behörighet att arbeta på Trafikverkets infrastruktur.