Godkända utbildare för utbildningar i trafiksäkerhet på järnväg

För att alla som arbetar i Trafikverkets järnvägsanläggning ska få en god och likvärdig utbildning, har vi utbildningskrav på de personer som utbildar i tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner på järnväg.

Kompetenskraven för både tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner samt utbildare finns beskrivna i TDOK 2014:0230.

Krav för att få behörighet:

För att vara behörig ska en utbildare:

  • ha genomgått Järnvägsskolans, Banskolans eller Trafikverksskolans ”lärarutbildning”, eller motsvarande pedagogiskt utbildning
  • regelbundet utöva den funktion som hen ska utbilda i
  • ha klarat provet eller proven (vid fortbildning för utbildare) med godkänt resultat för respektive funktion och inom respektive trafikeringssystem.

För att behålla sin behörighet måste utbildaren gå en repetitionsutbildning varje år, vanligtvis under hösten.

Den godkända utbildaren får även ett tillstånd att vistas inom Trafikverkets spårområde i samband med utbildning. Det innebär att utbildare och elever vid genomförande av praktiska avsnitt i utbildningen och tillämpningsövningar får genomföra dem inom Trafikverkets spårområde.

Behörigheten gäller ett år under förutsättning att hen behåller sin behörighet enligt TDOK 2014:0230.

Behöriga utbildare

Under Behöriga utbildare nedan finns alla utbildningsföretag, med uppräknade utbildare, som är godkända av Trafikverket att bedriva grund- och repetitionsutbildningar i trafiksäkerhet på järnväg under år 2020.

Kom ihåg att kontrollera att din utbildare är behörig, eftersom din utbildning annars kan vara ogiltig för arbete på Trafikverkets infrastruktur.