Trafiksäkerhetsbehörighet på järnväg

Här hittar du Trafikverkets utbildningar för trafiksäkerhetsbehörighet på järnväg. Trafikverket ställer högre krav på personal som tjänstgör i de här funktionerna eftersom det förekommer arbetsuppgifter som är direkt trafiksäkerhetspåverkande.

Mer detaljerad information finns i TDOK 2014:0230, se länk nedan.

Särskild utbildning krävs för personal i respektive funktion som ska tjänstgöra i områden med trafikeringssystem ERTMS, nivå 1, 2 eller 3, eller R.

Tillsyningsman A-, L- och E-skydd, vägvakt och tillsyningsman S-skydd

Behörigheten gäller för den som planerar och begär A-, L-, och E-skydd och som ansvarar för och upprätthåller skyddet för detsamma. Stämmer av förplanerade trafikverksamheter, slutför planeringen och direktplanerar trafikverksamheter.

Behörigheten som vägvakt vid plankorsning innebär att genomföra säkerhetsåtgärder i vägskyddsanläggning när anläggning är ur drift och vid dessa tillfällen leda vägtrafik över spår.

Den som har signalteknisk grundutbildning är efter utbildning till Tillsyningsman A-, L- och E-skydd  även behörig att vara tillsyningsman S-skydd.

Trafikverkets utbildning: BASÄTSM eller motsvarande.

  • Se TDOK 2020:0224 Kompetenskrav för tillsyningsman (TSM) A- E- L- S skydd samt vägvakt.
  • Utbildning sker fysiskt och har en normtid på 40 timmar.

Tillsyningsman växling/spärrfärd

Behörigheten för spärrfärd gäller den som planerar och begär spärrfärder och ansvarar för trafiksäkerhetsåtgärderna.

Behörigheten för växling  gäller den som planerar och genomför trafiksäkerhetsåtgärder i samband med växling. Behörigheten kan delas upp så att den endast gäller för sidospår, eller för både huvudspår och sidospår. Trafikverkets utbildning: För att vara tillsyningsman växling ska behörighet Tillsyningsman spärrfärr innehas eller motsvarande.

Trafikverkets utbildning: BASÄFÄRD, BASÄFÄRD TSM eller motsvarande.

  • Se TDOK 2020:0225 Kompetenskrav för tillsyningsman (TSM) växling/spärrfärd.
  • Utbildning sker fysiskt och har en normtid på 86 timmar.

Huvudtillsyningsman

Behörigheten gäller för den som planerar, leder och kontinuerligt övervakar skydd och fordonsrörelser vid D-skydd.

Trafikverket utbildning: BASÄHTSM eller motsvarande.

  • Se TDOK 2020:0219 Kompetenskrav för huvudtillsyningsman (HTSM).
  • Utbildning sker fysiskt och har en normtid på 37 timmar.