Mark och byggnader

Trafikverket förvaltar runt 25 000 statliga fastigheter. En fastighet är ett markområde, och om det finns en byggnad på marken så ingår även byggnaden i fastigheten.

Trafikverkets fastigheter finns utspridda över Sverige, främst i anslutning till järnväg. Det finns cirka 800 byggnader på fastigheterna.

Många av Trafikverkets byggnader behövs för driften av vägar och järnvägar, exempelvis trafikcentraler och byggnader för teknisk utrustning. Vissa byggnader behövs inte längre för Trafikverkets verksamhet och ska därför rivas eller säljas.

Följande förordningar styr Trafikverkets fastighetsförvaltning:

  • Förordning (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter med mera
  • Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning
  • Förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom med mera

Läs mer om hur Trafikverket skaffar mark, hur fastigheterna förvaltas och hur försäljningen går till.

Mark & byggnader som vi äger

Mark & byggnader som vi avvecklar

Hur vi förvärvar mark

Frågor & svar