Information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Trafikverket har etablerat en nationell kriskoordinering för att hantera eventuell påverkan på transportsystemet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Vi följer noga hur transportsystemet påverkas med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och jobbar kontinuerligt med de situationer som kan uppstå kopplat till bland annat materialförsörjning och bränslepriser – både här och nu och proaktivt för att förebygga.

Som leverantör bör du fortlöpande ta del av och leva upp till de sanktioner som införts och säkerställa att sanktionerna följs i leverantörskedjan.

Frågor om force majeure

Vår utgångspunkt är att vi även i tider av kris ska klara våra samhällskritiska leveranser. I den mån någon av våra entreprenörer eller leverantörer gör bedömningen att Rysslands invasion av Ukraina påverkar befintliga avtal med Trafikverket ska det även fortsatt hanteras i de enskilda kontrakten och med de i kontrakten utsedda kontaktpersonerna samt utifrån föreskrivna kommunikationssätt.

Trafikverket kan inte ta ställning till frågan om force majeure generellt utan gör en bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och utifrån de specifika kontraktsvillkoren.

Vart vänder jag mig?

Om du har frågor hänvisar vi dig till din ordinarie kontaktperson på Trafikverket.