Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut om förlängning av ändrade betalningsrutiner

Trafikverket har tidigare fattat beslut om ändrade betalningsrutiner för leverantörer. Dessa rutiner förlängs nu och vi kommer att fortsätta verka för att fakturorna betalas inom 15 dagar.

Det tidigare beslutet skulle gälla till och med sista december 2022. Förlängningen kommer nu att gälla till och med den sista mars. Därefter återgår vi till befintliga betalningsvillkor.
 
Vill du som leverantör nyttja möjligheten med kortare betalningstider, anger du ett förfallodatum om 15 dagar. Vår strävan är att betala inom utlovad betalningstid, men om vi vid något/några tillfällen betalar efter 15 dagar men inom avtalad betalningstid 30 dagar, kommer det inte att utgå ränta.

Läs mer om det tidigare beslutet