Kontraktshandlingar

Här finner du  du kontraktsdokument för basunderhåll väg för kontrakt som startade 1 september 2023.

Här finns exempel på kontraktsdokument för Basunderhåll väg för kontrakt med start 1 september 2024. I dessa exempel är vissa anpassningar gjorda utifrån ett fiktivt område och skiljer sig därför i viss mån från kontraktshandlingarna i de områden som upphandlas.

 

Förändringar Basunderhåll väg

Förändringar i krav för Basunderhåll väg gäller kontrakt med startdatum från 1 september 2024.
Förändringar i krav för Basunderhåll väg (pdf, 103 kb)

Ofta förekommande anbudsfrågor

I dokumentet ”FAQ - vanligt förekommande anbudsfrågor i tidigare upphandlingar” har Trafikverket försökt klargöra orsaker och avvägningar inom några ämnesområden på ett mer resonerande sätt än vad som sker när inkomna anbudsfrågor besvaras formellt.

FAQ -  vanligt förekommande anbudsfrågor i tidigare upphandlingar (pdf, 127 kB)