Trafikverkets dokument om vägutrustning

Här finns Trafikverkets dokument och remisser om vägutrustning.

TRVINFRA-00338 Krav Vägutrustning

Krav- och rådsdokument om vägutrustning innehåller Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering av permanent vägutrustning och krav på verifiering av dess egenskaper. Dokumentet anger krav ur bärförmåga- och beständighetsynpunkt som ska uppfyllas av konstruktionerna . 

Krav vägutrustning (puben)

Vägar och gators utformning, VGU

Krav på trafiksäkerhetsegenskaper och krav på säkerhet vid användning hos permanent vägutrustning framgår av Krav Vägars och gators utformning. Väg- och gatuutformning handlar om metoder och kriterier för hur man väljer att utforma gator och vägar geometriskt utifrån samhällsekonomisk grund, de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen samt miljö- och arkitekturpolitiska mål.

Utformning av vägar och gator, VGU