Vägutrustning

Här hittar du stöd, dokument publikationer och information om vägutrustning.

Vägutrustning är sådana väganordningar som är avsedda för skydd, belysning, trafikstyrning eller information. Till Vägutrustning räknas till exempel vägräcken, vägmärken, belysningsanordningar, trafiksignaler, bullerskärmar, vägmarkeringar, kantstolpar och stängsel.