Ljusföroreningar

Trafikverket arbetar för att minska de negativa effekterna som vägbelysningen har på omgivningen. Ljusförorening definieras som summan av alla negativa effekter av artificiellt ljus på djur och natur.

För att minska effekterna av ljudföroreningar arbetar vi med forskning, samarbeten inom teknikområden, metoder och implementering av kunskap, exempelvis i regelverk och handböcker.

Ett exempel från forskningen är den artikel som Dr. Annika Jägerbrand, Universitetslektor i biologi på Högskolan i Gävle fått publicerad som handlar om hur människans ljus påverkar naturen och djurlivet. Hon menar att ljuset har många olika och komplicerade effekter på olika arter och ekosystem. Vissa arter dras till eller skräms bort av ljuset, beroende på deras beteende och plats.

Artikeln diskuterar också hur man kan minska de negativa effekterna av ljuset med hjälp av lösningar och ny teknik. Hon menar att det inte finns någon enkel lösning, utan att man kanske måste spara på ljuset och släcka det för att undvika problemen.

”I Sverige ser vi ökningen med att det blir ljust där det tidigare inte varit det, då man exploaterar mellan landsbygd och storstad. Men globalt i till exempel asiatiska länder där man bygger mycket, och i USA, ökar ljusföroreningarna extremt.”