Julbelysning på statliga genomfartsvägar – vad gäller?

Sedan några år har Trafikverket blivit mer restriktiva att ge tillstånd att hänga upp belysning på de statliga genomfartsvägarna i kommuner samt att vi ser över vilka som har tillstånd för detta eller inte.

Endast i speciella fall kan vi ge tillstånd att hänga upp julbelysning och skälen till vårt förhållningssätt är främst två: säkerhet och lagändringar.

Sedan den nya ellagen infördes är det otillåtet för oss att förse andra parter med ström från våra anläggningar.

Det andra skälet är säkerheten. Belysningsstolparna längs våra vägar är inte dimensionerade för den extrabelastning som julbelysningen utgör. Dessutom kan belysningen bli ett stort vindfång och därmed vara en säkerhetsrisk för trafikanter och gående. Moderna eftergivliga och energiupptagande stolpar är inte typgodkända för den förändrade belastning som en påhängd dekoration innebär.

Hur kan belysningsfrågan lösas?

Diskutera lokalt vilka andra lösningar som kan finnas. Diskutera med centrum- och köpmannaföreningar, byalag och liknande vad det kan finnas för nya idéer.

Tre viktiga regler gäller

  • Ansökan ska göras varje år.
  • För att ett tillstånd ska prövas måste det finnas en egen elmätare och en godkänd elinstallation. Annars möjliggör inte ellagen att tillstånd ges.
  • Varje önskad installation värderas ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Om du vill ansöka om tillstånd kan du höra av dig via formuläret under Kontakta oss.

Mer information om ellagstiftningen med mera finns på energimarknadsinspektionens och elsäkerhetsverkets webbplatser.
Energimarknadsinspektionens webbplats
Elsäkerhetsverkets webbplats