Inbjudan till dialog om digitalisering - status och utveckling av fordon och maskiner för anläggningsbranschen

Dialogen har som inriktning att åstadkomma en produktion med uppkopplade fordon och maskiner i en digitaliserad miljö som kan användas inom projekt Djupdalen, Tvärförbindelse Södertörn.

Trafikverket håller dialoger beträffande status och utveckling av fordon och maskiner för anläggningsbranschen och bjuder nu in till dialog.

Dialogen har som inriktning att åstadkomma en produktion med uppkopplade fordon och maskiner i en digitaliserad miljö som kan användas inom projekt Djupdalen, Tvärförbindelse Södertörn.

Syftet är att undersöka vilka möjligheter marknaden ser och vad projektet behöver fokusera på för att digitalisera produktionen i kommande entreprenad.

Välkomna att höra av er vid intresse att delta.

Kontaktuppgifter:

Olow Svonni – Projektledare innovation
E-post: olow.svonni@trafikverket.se