Inbjudan till dialog om masshantering för Tvärförbindelse Södertörn

Välkommen på fortsatt tidig leverantörsdialog kring masshantering inom program Tvärförbindelse Södertörn. Syftet är att diskutera strategiska frågor inom masshantering med marknaden för att kunna utforma förfrågningsunderlaget på bästa sätt.

I november månad bjuder Trafikverket in leverantörer till enskilda dialogmöten gällande rubricerat område. Mötena hålls i första hand på Trafikverkets kontor på Solna Strandväg 98. Mötena beräknas ta ca 1,5 timme i anspråk och vi kommer bland annat prata om

  • upphandlingsform
  • ersättningsform
  • ytor-tillstånd
  • tidsrestriktioner
  • CAV
  • synpunkter på utskickat underlag.

Två entreprenader

Trafikverkets inriktning är att dela upp masshanteringen i två entreprenader och tilldela en eller två entreprenörer, en öster och en väster om Orlångebron. Respektive entreprenad ska i närheten av vägbyggnationen säkerställa mottagning, behandling och avsättning av massor från Tvärförbindelse Södertörn. Totalt över byggtiden rör det sig om 11 miljoner ton berg och mjuka massor.

Förfrågningsunderlag beräknade till maj 2024

Dialogerna är inte en del av kommande upphandlingar och medverkan påverkar inte möjligheterna att lämna anbud i kommande upphandlingar. Resultatet av dialogerna kommer att publiceras i anonymiserad form på programmets hemsida i god tid innan upphandlingar annonseras. I nuläget beräknas prekvalificering och förfrågningsunderlag att publiceras från och med maj 2024 under förutsättning att alla tillstånd finns på plats. För uppdateringar av tidsplanen, se inköpstidplanen i Kommers.

Följande tider finns tillgängliga:

Tisdag 7 November
Kl. 08:30 – 10:00
Kl. 11:00 – 12:30
Kl. 14:00 – 15:30

Onsdag 8 November
Kl. 08:30 – 10:00
Kl. 11:00 – 12:30
Kl. 14:00 – 15:30

Måndag 27 November
Kl. 08:30 – 10:00
Kl. 11:00 – 12:30
Kl. 14:00 – 15:30

Tisdag 28 November
Kl. 08:30 – 10:00
Kl. 11:00 – 12:30
Kl. 14:00 – 15:30

Kontaktuppgifter

Jeanette Bengtsson, inköpare
Telefon: 0771-921 921, 010-123 76 73
E-post: jeanette.bengtsson@trafikverket.se
Besöksadress: Solna strandväg 98
www.trafikverket.se

Inbjudan som pdf

Fortsatt tidig leverantörsdialog masshantering Tvärförbindelse Södertörn nov 2023 (pdf-fil)