Att tänka på när du lämnar anbud

Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland upplevas komplicerat. Vi vill därför ge några råd till er som vill lämna anbud.

Vi på Trafikverket arbetar aktivt för att få en stor och varierad leverantörsmarknad som möjligt och strävar efter att ha en öppen dialog med våra leverantörer och anbudsgivare. Men det är många formaliteter som måste vara avklarade när du ska lämna anbud till en statlig myndighet.  Den här listan kan hjälpa dig.

Att tänka på när du lämnar anbud:

  • Läs upphandlingsdokumenten noggrant i god tid. Läs också omgående eventuella kompletteringar, frågor och svar som kommer under anbudstiden.
  • Påtala eventuella brister i upphandlingsdokumenten så tidigt som möjligt under anbudstiden.
    Ställ frågor så tidigt som möjligt om något är oklart.
  • Kontrollera alla viktiga datum.
  • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i upphandlingsdokumenten.
  • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet .
  • Notera de krav som vi ställer i upphandlingsdokumenten och se till att ni uppfyller dem – även om kraven inte känns relevanta för er.
  • Skicka in anbudet enligt de anvisningar som finns i upphandlingsdokumenten.
  • Se till att anbudet kommer till Trafikverket i rätt tid. Vi får inte anta ett anbud som kommer in för sent utan måste förkasta det. 

Välkommen att höra av dig om du har frågor, se Kontaktuppgifter.