EU-finansierade projekt

EU bidrar med 44 miljoner euro till utbyggnaden av ERTMS. Stödet går till utbyggnaden på Malmbanan.

ERTMS är ett av fem svenska projekt som får EU-pengar inom infrastrukturområdet. Totalt handlar det om 71 miljoner euro, där merparten, 44 miljoner euro, berör ERTMS på Malmbanan.

EU-pengarna förmedlas från Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europé Facility, CEF) Den har till uppgift att åtgärda brister inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Den ska också bidra till förbättrad konkurrens inom EU och bättre sammanhållning.

Trafikverket har även fått cirka 4,5 miljoner euro för arbetet med kravspecifikationen, SRS, och implementeringen av denna på Ådalsbanan, systemrelease SR7 och implementeringen på Haparandabanan, version V4.