Byggnadsinformationsmodellering (BIM)

BIM är något av en teknisk revolution som har använts inom byggbranschen i några år och som nu också blir allt vanligare som arbetssätt i anläggningsbranschen. BIM används för att skapa en digital modell av en anläggning.

Modellen innehåller mängder av information om varje enskilt objekt som lagts in som en del av anläggningen. Med modellen kan du visualisera hela anläggningen; du kan förutsäga kostnader, undvika kollisioner, jobba mer effektivt.

Trafikverket är Sveriges största byggherre som varje år genomför flera anläggningsprojekt i miljardklassen. Genom att införa BIM i Trafikverket räknar vi med att göra stora besparingar och vi ser BIM som framtidens arbetssätt inom hela branschen. Som en dominerande aktör inom anläggningsbranschen kan vi också aktivt medverka till införandet av BIM i hela den svenska anläggningsbranschen.

Vi tar nu ett första steg i detta genom att ställa krav på BIM i alla upphandlingar inom nya investeringar från och med i 2015. Nästa steg blir att införa BIM i planering och förvaltning. Målet är att använda BIM i hela anläggningens livscykel från planering till underhåll och förvaltning.

Den organisation som finns för att driva BIM i Sverige heter BIM Alliance.