BIM-trappan

Idag arbetar Trafikverkets leverantörer på nivåerna 0 och 1. Under 2015 kommer Trafikverket att formulera krav gentemot leverantörerna när det gäller nivå 2. Därefter planerar Trafikverket att gradvis införa nya krav som avser nivå 3 i den takt som är möjlig i praktiken.

Beskrivning av nivåer, illustration

Permission to reproduce extracts from [PAS 1192-2:2013 Incorporating Corrigendum No. 1.] is granted by BSI. British Standards can be obtained in PDF or hard copy formats from the BSI online shop: www.bsigroup.com/Shop or by contacting BSI Customer Services for hardcopies only: Tel: +44 (0)20 8996 9001.