Styrande och stödjande dokument uppdaterade

Tre mallar, kopplade till godkännandestödet för järnvägsanläggning, har uppdaterats.

De dokument som uppdaterats är:

  • Tmall 0016 Trafikverkets ställningstagande för Transportstyrelsens godkännandeprocess
  • Tmall 0505 Ansökan om godkännande G3_G8
  • Tmall 0971 Behovet av nytt godkännande ska inte prövas

Du hittar dokumenten här Blanketter och mallar som tillhör styrande dokument