Viltolyckor, barriärer och säkra passager för djur

Transportsystemet påverkar djur och växter, bland annat genom att vara barriärer i djurens väg. Trafikverket arbetar med att göra infrastrukturen genomsläpplig för djur samtidigt som vi hanterar och förebygger viltolyckor på väg och järnväg.

Trafiken, vägarna och järnvägarna påverkar djur och växter, bland annat genom att landskapet delas upp i mindre delar. Uppdelningen innebär att djuren förlorar livsutrymme, att deras livsmiljöer blir förorenade och störda, att det skapas barriärer i landskapet och att djur dödas vid farliga passager.