Foto: Stellan Stephenson

Minskad klimatpåverkan

Här finns stöd för att arbeta med energi- och klimatfrågor i väg- och järnvägsprojekt. Till exempel verktyget klimatkalkyl och information om de klimatkrav som ställs för att minska klimatpåverkan.

Energi- och klimatsidorna innehåller också information om Europeiska mobilitetsveckan. Under rubriken Transporternas klimatpåverkan hittar du en jämförelse av klimatpåverkan från olika färdmedel som buss, tåg, bil och flyg samt tips för sparsam körning för olika typer av fordon.