Trafikpåverkande åtgärder

Presentation av större banarbeten i Tågplan 2026 i enlighet med bilaga VII till direktivet 2012/34/EU. Motsvarande presentation gör samtliga infrastrukturförvaltare i Europa.

Offentliggörande enligt bilaga VII till direktivet 2012/34/EU

I omarbetningen av bilaga VII till direktivet 2012/34/EU anges kraven för en internationellt harmoniserad process för samordning och offentliggörande av kända tillfälliga kapacitetsrestriktioner (TCR*), inklusive samråd med sökande. Det finns olika kategorier av TCR:er. De klassificeras enligt nedan:

Klassificering Sammanhängande dagar Trafikpåverkan**

Tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor påverkan.

(Major impact TCR)

Mer än 30 på varandra följande dagar. Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje

Tillfälliga kapacitetsbegränsningar med stor påverkan.

(High impact TCR)

Mer än 7 på varandra följande dagar. Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje.

Tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor påverkan.

(Medium impact TCR)

7 eller färre på varandra följande dagar. Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje.

Tillfälliga kapacitetsbegränsningar med liten påverkan.

(Minor impact TCR)

  Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje

* TCR (Temporary capacity restriction) = Tillfälliga kapacitetsbegränsningar

** Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag

X-24 

För att ge synpunkter på publicerade åtgärder ber vi dig att fylla i kolumnen ”Synpunkter från järnvägsföretag” i den publicerade filen ”Publicering T26 X-24” och skicka filen till tpa@trafikverket.se senast måndag 22 januari 2024. 

Publicering T26 X-24 (Excelfil, 38 kB)

Publicering T26 X-24 resultat samråd (Excelfil, 57 kB)

Information om förändringar i TPÅ (TCR) sedan publiceringen av åtgärd X-24 till X-18, gällande Tågplan 2026 (Excelfil, 37,3 kB)