Samrådsmöte tågplan 2023 för tåglägen

Samrådsmöte för tåglägen hålls den 12, 15 och 16 augusti.

Vi kommer att genomföra samrådsmöten kopplat till tåglägen den 12 augusti samt 15-16 augusti via Skype. Inför samrådsmötena i juni som behandlade Tillfälliga kapacitetsbegränsningar i T23 begärde Trafikverket in kontaktpersoner för att kunna skicka information om dagarna. Vi ämnar använda oss av de kontaktpersoner även till samrådet kopplat till tåglägen.

Trafikverket upprättar ett mötesschema för dagarna och publicerar det på webbsidan den 10 augusti. Om du är sökande i T23 och vill ha specifika möten med trafikplanerare från Trafikverket ber vi dig att skicka in en förfrågan till Trafikplanering järnväg (se formulär under Kontaktuppgifter) så snart som möjligt. I förfrågan ska du ange vilken fråga du vill diskutera och vilken eller vilka trafikplanerare från Trafikverket du önskar prata med, alternativt vilket geografiskt område frågan gäller. Vi skickar ut kallelser och Skype-länkar till samrådsmötena gällande tåglägen via e-post till de kontaktpersoner som Trafikverket har fått in.

Om det någon gång under dagarna 12 augusti och 15-16 augusti uppkommer behov av nya möten med trafikplanerare från Trafikverket så ber vi sökande att skicka en förfrågan till Trafikplanering järnväg (se formulär under Kontaktuppgifter). Vi kommer, i den mån det är möjligt, att anordna sådana möten under dagarna.

Eftersom BaneNor har sina samordningsdagar den 15 och 16 augusti eftersträvar vi att hålla möten som berör sökande som också söker tåglägen i Norge under fredagen den 12 augusti.

Schema samrådsmöte T23 12–16 aug (pdf, 224 kB)