För dig som är sökande – Inbjudan till samråd och samordningsmöten Tågplan 2022

Vid kommande samråd och samordningsmöten diskuterar Trafikverkets trafikplanerare konstruktionsläget i Tågplan 2022 tillsammans med sökande.

Underlag för mötet är det konstruktionsläge som Trafikverket presenterar på Trafikverkets webbplats, 4 juni respektive 13 augusti samt via utkast publicerade i tjänsten "Ansökan om kapacitet".

Tågplan 2022

På grund av rådande situation med Covid-19 kommer vi att genomföra även samordningsmöten för T22 den 17–19 augusti via Skype. Inför samordningsmötena kommer vi att skicka en förfrågan till alla sökande i T22 gällande kontaktpersoner.

Trafikverket upprättar ett mötesschema för dagarna och publicerar det på webbsidan den 13 augusti. Om du är sökande i T22 och vill ha specifika möten med trafikplanerare från Trafikverket ber vi dig att skicka in en förfrågan till Trafikplanering järnväg (se formulär under Kontaktuppgifter) så snart som möjligt. I förfrågan ska du ange vilken fråga du vill diskutera och vilken eller vilka trafikplanerare från Trafikverket du önskar prata med, alternativt vilket geografiskt område frågan gäller. Vi skickar ut kallelser och Skype-länkar till samordningsmötena via e-post till de kontaktpersoner som uppgetts i förfrågan.

Om det någon gång under dagarna 17–19 augusti uppkommer behov av nya möten med trafikplanerare från Trafikverket så ber vi sökande att skicka en förfrågan till Trafikplanering järnväg (se formulär under Kontaktuppgifter). Vi kommer, i den mån det är möjligt, att anordna sådana möten under dagarna.

Samrådsmöte 8–10 juni

Plats: Skype. 
Dagar och tider:
Tisdag 8 juni, klockan 9.00–16.30
Onsdag 9 juni, klockan 9.00–16.30
Torsdag 10 juni, klockan 9.00–16.30

Samordningsmöte 17–19 augusti

Plats: Skype.
Dagar och tider:
Tisdag 17 augusti, klockan 8:30–16.30
Onsdag 18 augusti, klockan 8.30–16.30
Torsdag 19 augusti, klockan 8.30–16.30