Fastställd tågplan 2022

Beslutet gäller fastställd tågplan 2022, det vill säga trafikeringsperioden mellan den 12 december 2021 och den 10 december 2022.