Vad är Järnvägsnätsbeskrivningen?

I Järnvägsnätsbeskrivningen anger vi förutsättningarna för att bedriva tågtrafik och ansöka om att få använda kapacitet i det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar.

Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) presenterar de tjänster som Trafikverket erbjuder under den tågplan som JNB gäller för. Här finns information om villkor för att få tillgång till tjänsterna, var tjänsterna finns tillgängliga, hur tilldelningen går till och vilka avgifter som gäller. Utbudet riktar sig till tågbolag och andra som vill ansöka om tid och plats i spåren.

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägen. Tågplanen innehåller tidtabeller för persontåg, godståg och tidplan för banarbeten.

Trafikverkets tjänster för järnväg

Utifrån bland annat järnvägslagstiftning och EU-direktiv tar Trafikverket varje år fram en ny utgåva av JNB. Den fastställs och publiceras i december och anger förutsättningarna för att ansöka om kapacitet i nästkommande tågplan.                            

JNB är också en förutsättning för EU:s gemensamma järnvägsmarknad, och de flesta EU-länder beskriver sina järnvägsnät på samma sätt. I Sverige är JNB också en del i det avtal som upprättas med de tågbolag, trafikorganisatörer och entreprenörer som ska trafikera järnvägen.

Varje höst arrangerar Trafikverket JNB-dagen för kunder och blivande kunder. Då presenterar vi nyheter i JNB för nästkommande tågplan, förändringar i förutsättningar och svarar på frågor inför ansökan till tågplan.

Om en publicerad JNB behöver uppdateras samråder vi ändringen med branschen och så kallade avvikelsemeddelanden publiceras på Trafikverkets webbplats.

För att få inbjudan till JNB-relaterade aktiviteter så som samråd och inbjudan till JNB-dagen behöver man vara registrerad i Trafikverkets kontaktregister för inbjudan till samråd av JNB.