Banarbeten

För att vi ska få en järnväg som klarar av dagens trafik och är rustad för framtidens behov är det nödvändigt med banarbeten. Banarbeten planeras långt i förväg för att påverka trafiken så lite som möjligt när vi rustar, moderniserar och bygger ut.

Vi planerar våra banarbeten i samarbete med tågbolagen och entreprenörerna för att hitta den bästa lösningen för att minimera störningarna i järnvägsnätet. Ofta samordnar vi många olika typer av åtgärder samtidigt på samma sträcka. 

När vi arbetar med järnvägen sätter vi alltid säkerheten i första rummet. Flera av våra arbeten kräver att tågtrafiken stängs av helt – både för att kunna utföra arbetet rent praktiskt, men också för att arbetsmiljön ska vara säker.

Banarbeten när arbetspendlingen är minst intensiv och många företag har semesterstängt

När vi planerar våra banarbeten strävar vi alltid efter att tillgängligheten ska vara så hög som möjligt på järnvägen, så att resenärer och godstransportörer störs så lite som möjligt. Vi planerar därför in många banarbeten under sommaren och större helger, eftersom det då går färre tåg.

För att störa pendlings- och persontrafik så lite som möjligt genomförs en hel del arbeten under natten.

Trafikinformation

Vi på Trafikverket hoppas att du har överseende med de störningar som vi orsakar för tågtrafiken. Banarbetena är nödvändiga för att förbättra järnvägsnätet för ett tillgängligt Sverige. När vi utför banarbeten hittar du detaljerad information hos de tågbolag du ska resa med.

Stora banarbeten

De största banarbetena planeras in i god tid och de finns med som en förutsättning i den fastställda järnvägsnätbeskrivningen, som tågbolagen utgår ifrån när de ansöker om tider i våra spår (tåglägen).

Tågbolagen vet därmed cirka 1,5 år i förväg var och ungefär när de kommer att inträffa, vilket ger dem goda möjligheter att planera för eventuella ändringar i tidtabellen eller ersättningstrafik.