Gul självkörande farkost.

Autonoma mätfarkoster

Självkörande fordon är ett hett område inom forskningen, vare sig det gäller fordon på land, i luften eller till sjöss. Ett forskningsprojekt behandlar hur autonoma farkoster kan mäta sjö- och havsbotten och bidra till bättre sjökort.

Forskningsprjektet Autonoma mätfarkoster pågick i olika etapper 2016-2018 och utvecklades från ett arbete där en enda farkost systematiskt kunde kartlägga en sjö eller havsbotten till att flera farkoster gör det tillsammans och kommunicerar med varandra under tiden. Forskarna har utvecklat en metodik med nya styrsystem och matematiska algoritmer som gör att farkosterna kan komma överens utan mänsklig interaktion och bli listiga tillsammans.

Systemen som tagits fram är robusta, energisnåla och har hög precision. Farkosterna kommunicerar sinsemellan och täcker ett område på ett smart sätt. De kan hantera situationer som uppstår, till exempel att en farkost får slut på bränsle. Arbetet är en gren inom området artificiell intelligens och maritim robotik.

Själva mätningen sker genom ekolodning, där en ljudpuls skickas ut från farkosten som sedan mäter tiden det tar för pulsen att studsa mot sjöbotten och reflekteras tillbaka. Denna tid motsvarar avståndet till botten.

Arbetet ska på sikt bidra till att denna metodik och dessa system kan användas av Sjöfartsverket för att mäta grunda vatten och förbättra sjökort.