Spårväg i samhällsplaneringen

Spårvägstrafik är ett kapacitetsstarkt, miljövänligt och utrymmessnålt kollektivtrafiksystem ovan mark.

Moderna spårvägar är mer än en fråga om kollektivtrafik. Det är en del i en helhetslösning för transportfrågorna. Ett spårvägssystem är tydligt, ger struktur åt staden och skapar nya förutsättningar för bebyggelse. Det kan främja både ekonomisk och social integration. Läs mer på sidorna om kollektivtrafik.

Projektet Den goda staden har gett ut två böcker om spårväg, se nedan.

  • Persontransporter i långa banor – lätta kollektivtrafiksystem med strukturerande effekter
  • Spårväg – Guide för etablering.