Trafikverkets arkitekturpris 2019

Fyra anläggningar nominerades till Trafikverkets arkitekturpris 2019. Vinnaren är Angered resecentrum i Göteborg med byggherre Västfastigheter och med arkitekt Wingårdh arkitektkontor.

Angereds resecenter
Foto: William Gustavsson
Mönster i golv
Foto: Carina Gran

Juryns motivering

Angereds resecentrum är ett identitetsskapande, tryggt nav i miljonprogrammets tidstypiska stadslandskap och en spretig trafikmiljö. Byggnaden genomsyras av hög kvalitet. Dess minimala fotavtryck och intrikata form ger maximal utdelning. Det engagerade samarbetet mellan arkitekten, unga Angeredsbor och beställaren är en föredömlig process som har resulterat i en originell, skimrande byggnad som är sprungen ur sin omgivning.

Bakgrundsfakta om anläggningen

Beställare: Västfastigheter, projektledare Patrik Hallberg.
Team arkitektur: Gert Wingårdh (ansvarig) arkitekt SAR/MSA, Jonas Edblad (uppdragsledare) arkitekt SAR/MSA, Ingrid Alerås, handläggande arkitekt SAR/MSA och Maria Olausson handläggande ingenjör/byggnadsingenjör. För konstnärlig utsmyckning ansvarade Caroline Bäckman, konstnär.

Människor som står inne i resecentrum
Foto: Carina Gran