Rakel i Trafikverket

Rakel används i Trafikverkets verksamhet för operativ ledning och samverkan, både l daglig verksamhet och kris. Den här sidan riktar sig till dig som använder Rakel på uppdrag av Trafikverket.

Rakel är ett statligt radiokommunikationsnät och utgör grunden för kommunikation mellan myndigheter och andra organisationer som har uppgifter som rör allmän ordning, säkerhet och hälsa. Ett tekniskt stödsystem för ledning och samverkan, särskilt viktigt vid olyckor och kriser.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ansvarar för infrastrukturen, drift och är teknisk förvaltare för Rakelnätet.

Rakel används av många olika organisationer – kommuner, regioner, kraftbolag, statliga myndigheter etc.

Rakel i Trafikverket

Inom Trafikverket är flera områden inom verksamheten användare av Rakel. Några exempel är trafikcentralerna, nationell och regional krisledning, Vägassistans, Färjerederiet och de entreprenörer som har baskontrakt på underhållsområden. 

Vita och gula talgrupper

För bokning av nationella och regionala vita och gula talgrupper skickas mejl till talgruppgul@trafikverket.se. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter till den som bokar, vilka datum, nationell eller regional (vilken region) och om det är gul eller vit talgrupp ni vill boka.

Telefonianslutning - för myndigheter och organisationer som använder Rakel

Det finns flera möjligheter att kommunicera med Rakel till det publika telefonnätet och mobilnäten. Antingen kan ni ansluta organisationens växel (PABX) direkt till Rakel, tjänsten beställer ni hos MSB.

Eller om ni har ett mindre antal terminaler, kan det vara mer lönsamt att ansluta sig via en annan leverantör, till exempel Trafikverket.

Trafikverket erbjuder en tjänst  att via Trafikverkets växel ansluta era Rakelterminaler.

För beställning av tjänsten - kontakta oss  via e-post.

Priser

Engångskostnad                       Årskostnad

20.000 kronor                           10.000 kronor/år

Vid fler än 100 terminaler tillkommer en kostnad på 3.000 kronor/år.

För frågor, kontakta Trafikverkets Användarstöd IT, se kontaktflik ovan.