Rakel i Trafikverket

Rakel används i Trafikverkets verksamhet för operativ ledning och samverkan, både l daglig verksamhet och kris. Den här sidan riktar sig till dig som använder Rakel på uppdrag av Trafikverket.

Rakel är ett statligt radiokommunikationsnät och utgör grunden för kommunikation mellan myndigheter och andra organisationer som har uppgifter som rör allmän ordning, säkerhet och hälsa. Ett tekniskt stödsystem för ledning och samverkan, särskilt viktigt vid olyckor och kriser.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ansvarar för infrastrukturen, drift och är teknisk förvaltare för Rakelnätet.

Rakel används av många olika organisationer – kommuner, regioner, kraftbolag, statliga myndigheter etc.

Rakel i Trafikverket

Inom Trafikverket är flera områden inom verksamheten användare av Rakel. Några exempel är trafikcentralerna, nationell och regional krisledning, Vägassistans, Färjerederiet och de entreprenörer som har baskontrakt på underhållsområden. 

Vita och gula talgrupper

För bokning av nationella och regionala vita och gula talgrupper skickas mejl till talgruppgul@trafikverket.se. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter till den som bokar, vilka datum, nationell eller regional (vilken region) och om det är gul eller vit talgrupp ni vill boka.

Telefonianslutning - för myndigheter och organisationer som använder Rakel

Det finns flera möjligheter att kommunicera med Rakel till det publika telefonnätet och mobilnäten. De som erbjuder den här tjänsten är Trafikverket, SOS Alarm och MSB.

Trafikverket erbjuder en tjänst att via Trafikverkets växel ansluta era Rakelterminaler.

För beställning av tjänsten - kontakta oss via e-post.

Priser

  • Engångskostnad - 20.000 kronor         
  • Årskostnad - 10.000 kronor/år                 
  • Vid fler än 100 terminaler tillkommer en kostnad på 3.000 kronor/år.

Har ni ett fåtal terminaler kan det vara mer lönsamt att ansluta sig via SOS Alarm. Om er organisation har en egen växel (PABX) kan ni koppla den direkt till Rakel, den tjänsten beställer ni hos MSB.

För frågor, kontakta Trafikverkets Användarstöd IT, se fliken för kontaktuppgifter ovan.